ఎంతయినా స్కూల్ టూర్ యే బెస్ట్ రా

Written by  
ఫ్రెండ్ 1: ఎంతయినా స్కూల్ టూర్ యే బెస్ట్ రా
ఫ్రెండ్ 2:ఎందుకు రా

ఫ్రెండ్ 1: స్కూల్ టూర్లో 1000 తీసుకున్న 4-5 ప్లేసెస్ చూసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు ఒక్క ప్లేస్ చూడాలంటేనే 5000-10000 అవుతున్నాయి

జ్వరం వచ్చిందని ఇంస్టాగ్రాములో పోస్ట్ పెడుతున్న

Written by  
ఫ్రెండ్ 1: ఏరా ఎమ్ చేసిస్తున్నావ్
ఫ్రెండ్ 2: జ్వరం వచ్చిందని ఇంస్టాగ్రాములో పోస్ట్ పెడుతున్న 

నా పుట్టినరోజుకి నాకో రింగు ఇవ్వు

Written by  
Wife: రేపు నా పుట్టినరోజు కాబట్టి నాకో రింగు ఇవ్వు
Husband: సరే ఫోన్ కి ఇవ్వాలా, ల్యాండ్లైన్ కి ఇవ్వాలా 

I Can Do Anything In This World - Attitude Quotes

Written by  
I Can Do Anything In This World Because I Have Attitude In My Blood

jesus sms - jesus sms - Jesus SMS ???????

Written by  
jesus sms - jesus sms - Jesus SMS ???????


     ;*;*;
  *( “._.” )*
     >”)(“< ..
     �..�.. 
    ,,,(")("),, 

I Pray YOU to be Safe u B Happy Every Minute, Every Hour and Every day of YOUr life. GOD BLESS YOU (AMEEN)


Comment Below

Telugu Funny Poem-బయ్యం బయ్యం బాగా నయ్యం

Written by  
బయ్యం బయ్యం బాగా నయ్యం
కుయ్యమ్ కుయ్యమ్ కాస్త నయ్యం
టుస్సాకారం మహాగోరం

More Telugu Jokes

మిత్రమా తాటాకుల పత్రమా

Written by  
మిత్రమా తాటాకుల పత్రమా, మూత్రము మాత్రముగా వచ్చుచున్నది పాత్ర పట్టుము 

ప్రతి ఉదయం నూతన ఆలోచనలకు నాంది

Written by  


ప్రతి ఉదయం నూతన ఆలోచనలకు నాంది,
జరిగిపోయిన దానిని మరచి, జరగబోవు భవిష్యత్తు గురించి తొలి అడుగు వేయాలి 

ఫేస్బుక్ స్కూల్ అయితే

Written by  


If facebook was School !?
ఫేస్బుక్ స్కూల్ అయితే, ప్రతి Class పూర్తి Attendance తో ఉంటాయి. ...

Husband Jokes Telugu

Written by  
ఒక రాజకీయ నాయకుడు , ఒక దొంగ, "భార్యాభయస్తుడు" ఒకేరోజు మరణించి నరకానికి వెళ్లారు .
వెళ్ళిన దగర నుండి చిత్రగుప్తుడి దగ్గర రాజకీయనాయకుడు నానా గొడవ చేయడం మొదలు పెట్టాడు.
నా పార్టీ వాళ్ళతో చాలా మాట్లాడాలి ఒకసారి ఒక్కసారి ప్లీజ్ అని అని బతిమాలసాగాడు.
డబ్బులిస్తే " నరక నెట్వర్క్ " ద్వారా ఫోన్ చేసుకోవచ్చని అక్కడ చిత్రగుప్తుడు చెప్పడంతో మొదట రాజకీయనాయకుడు ఫోన్ చేసుకుని ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడి పెట్టేశాడు.
ఎంత ? అన్నాడు రాజకీయ నాయకుడు .
ఐదు లక్షలు అన్నాడు చిత్ర గుప్త.
వెంటనే రాజకీయ నాయకుడు చెక్ రాసిచ్చి వెళ్ళిపోయాడు .
ఇదంతా చూస్తున్న దొంగకి ఈర్ష్య కలిగింది .
నేను మా దొంగల గ్రూపుకి ఫోన్ చేసుకోవాలి అని అడిగి ఫోన్ చేసుకుని రెండు నిముషాలు మాట్లాడి పెట్టేశాడు .
ఈసారి అతని వద్ద పది లక్షలు వసూలు చేశాడు చిత్రగుప్తుడు.
ఇప్పుడు భార్య భయస్తుడు ఇంటికి చేసి భార్యకు వంటిల్లు , ఇంటి పని కష్టాల గురించి దాదాపు పది గంటలు మాట్లాడాడు .
అంతా అయిపోయాక యెంత అని అడిగాడు చిత్ర గుప్తుడిని.
ఆ పది రూపాయలు అన్నాడు చిత్రగుప్త .
అదేంటి అంత తక్కువ అని ఆశ్చర్య పోయాడు భార్య భయస్తుడు. దానికి చిత్రగుప్తుని సమాధానం ... ఇలా ఉంది..
#నరకం నుండి #నరకానికి లోకల్ కాల్ ...Husband Jokes Telugu😋